WannaCry

Mối đe dọa từ virus tương tự WannaCry vẫn còn

Mối đe dọa từ virus tương tự WannaCry vẫn còn

10:35, 08/10/2019

Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng quốc gia Mỹ cho biết, khó có thể ngăn chặn một cuộc tấn công mạng toàn cầu khác như WannaCry.