ứng dụng Android

16 ứng dụng Android độc hại cần xóa ngay

16 ứng dụng Android độc hại cần xóa ngay

11:08, 25/10/2022

Có tổng cộng 16 ứng dụng Android đã được các chuyên gia an ninh mạng của McAffee xác định chứa phần mềm độc hại trên Google Play Store, với hơn 20 triệu lượt cài đặt tổng thể.