Tiêu dùng

MoMo ra mắt chương trình QR Săn Kim Cương

MoMo ra mắt chương trình QR Săn Kim Cương

Thứ tư lúc 13:57

Với chương trình QR Săn Kim Cương, với mỗi lượt thanh toán, chuyển trả bằng mã QR, người dùng sẽ tích lũy được item "Kim Cương" để đổi ra nhiều phần quà