Tiêu điểm

Sun Asterisk Việt Nam công bố Mô hình khởi tạo startup giai đoạn 2022 – 2025

Sun Asterisk Việt Nam công bố Mô hình khởi tạo startup giai đoạn 2022 – 2025

11:54, 31/03/2022

Đây là cơ hội dành cho các startup trong lĩnh vực công nghệ y tế, giáo dục ở giai đoạn tiền hạt giống và hạt giống, với sự hội tụ của 3 nguồn lực: Công nghệ - Vốn – Thị trường và sự đồng hành của gần 20 nhà đầu tư.