Tiêu điểm

Tàu khám phá sao Hỏa vẫn dùng Windows 98

Tàu khám phá sao Hỏa vẫn dùng Windows 98

Thứ hai lúc 17:10

Một trong những công cụ hiện đại của con người dùng để khám phá vũ trụ vẫn đang chạy Windows 98 - hệ điều hành ra mắt cách nay gần một phần tư thế kỷ.