Thương mại điện tử

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ

Thứ tư lúc 16:26

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ sẽ được tổ chức từ ngày 28/11 đến 04/12/2022. Trong đó, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam (Online Friday 2022) diễn ra trong 60 giờ cuối của chương trình trên môi trường trực tuyến