Thương mại điện tử

Từ 1/7/2022, các bên tham gia đấu thầu phải chuyển đổi tài khoản sang Hệ thống mới

Từ 1/7/2022, các bên tham gia đấu thầu phải chuyển đổi tài khoản sang Hệ thống mới

Thứ hai lúc 17:21

Từ ngày 01/7/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP) mới yêu cầu các bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo... thực hiện chuyển đổi tài khoản của mình từ Hệ thống hiện tại sang Hệ thống mới.