quản trị Dữ liệu lớn

Quản trị dữ liệu - những thách thức mang tầm thời đại

Quản trị dữ liệu - những thách thức mang tầm thời đại

11:38, 10/12/2018

Dữ liệu đang được coi là một nguồn "tài nguyên" mới mà nhân loại cần phải tập hợp, phân tích và khai thác các lợi ích từ nó. Nhận thấy sự tăng trưởng chóng mặt của dữ liệu cũng như những thách thức cần đối mặt, Công ty Orchestra Networks Việt Nam và Tổ chức Smart-up.org phối hợp tổ chức hội thảo