Orchestra Networks

Quản trị dữ liệu - Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0

Quản trị dữ liệu - Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0

11:15, 13/12/2018

Ngày 13/12, Orchestra Networks và Smart-up.org đã đồng tổ chức hội thảo “Quản lý dữ liệu - Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0”. Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện hơn các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản trị dữ liệu (Data Management), dữ liệu lớn