Nhân lực

Foxconn tuyển thêm công nhân, iPhone 14 sẵn sàng được sản xuất

Foxconn tuyển thêm công nhân, iPhone 14 sẵn sàng được sản xuất

Hôm qua, lúc 12:56

Một báo cáo mới cho biết việc sản xuất iPhone 14 có thể đang đi đúng hướng để đáp ứng thời hạn mà Apple đặt ra, đặc biệt khi Foxconn đã bắt đầu chiến dịch tuyển dụng nhân sự mở rộng để phục vụ sản xuất iPhone 14.