Nhân lực

EDU4.0 2022: Bàn chuyện làm sao “đi nhanh, đẩy mạnh”, tạo đột phá trong giáo dục

EDU4.0 2022: Bàn chuyện làm sao “đi nhanh, đẩy mạnh”, tạo đột phá trong giáo dục

Thứ sáu lúc 16:29

Không chỉ là diễn đàn mở về chuyển đổi số ngành Giáo dục, EDU 4.0 2022 còn đề cập đến việc thực thi những nhận thức đó trong thực tiễn, làm sao để “đi nhanh, đẩy mạnh”, tạo đột phá trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.