Kinh tế

Thương vụ 3.6 tỉ USD của Sony và Bungie đã hoàn tất

Thương vụ 3.6 tỉ USD của Sony và Bungie đã hoàn tất

11:21, 16/07/2022

Nhà phát triển của Destiny sẽ được coi là một công ty con độc lập của Sony .