Kinh tế

VMO Holdings và dấu chân đầu tiên tại thị trường Nhật Bản mang tên VMO Japan

VMO Holdings và dấu chân đầu tiên tại thị trường Nhật Bản mang tên VMO Japan

10:59, 28/07/2022

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ phát triển cho các thị trường Global như : Mỹ, Úc, Pháp, Singapore… VMO Holdings quyết định thành lập công ty VMO Japan tại Nhật Bản vào ngày 24 tháng 12 năm 2019 bởi một nhóm thành viên có niềm đam mê cung cấp các sản phẩm có giá trị cao cho xã hội thông qua công nghệ.