khởi nghiệp

Piktina gọi vốn thành công 1 triệu USD từ Touchstone Partners

Piktina gọi vốn thành công 1 triệu USD từ Touchstone Partners

16:39, 11/10/2022

Piktina là nền tảng thương mại điện tử dành riêng cho các món đồ thời trang đã qua sử dụng, vừa huy động được 1 triệu USD từ Touchstone Partners.