khí thải CO2

Ổ SSD tạo ra lượng khí thải CO2 nhiều gấp đôi HDD

Ổ SSD tạo ra lượng khí thải CO2 nhiều gấp đôi HDD

10:53, 15/08/2022

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng những ổ SSD đi kèm các bộ nhớ bán dẫn trạng thái rắn sẽ bảo vệ môi trường kém hơn so với ổ HDD tiêu chuẩn.