Hạ tầng

Ứng dụng 5G B2B sẵn sàng trở thành nguồn doanh thu tăng trưởng nhanh nhất

Ứng dụng 5G B2B sẵn sàng trở thành nguồn doanh thu tăng trưởng nhanh nhất

18:37, 25/10/2022

Các ứng dụng 5G B2B đã và đang sẵn sàng trở thành nguồn doanh thu tăng trưởng nhanh nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ.