Diễn đàn nhân lực

DHL Express dẫn đầu danh sách Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022

DHL Express dẫn đầu danh sách Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022

Thứ năm lúc 16:08

DHL Express mới đây đã được Great Place to Work xếp hạng Nhất trong danh sách những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022, trong hạng mục Doanh nghiệp vừa và lớn.