Cuộc sống số

Apple nâng tầm CarPlay để sẵn sàng cho xe điện trong tương lai?

Apple nâng tầm CarPlay để sẵn sàng cho xe điện trong tương lai?

Hôm qua, lúc 16:21

Apple đã bắt đầu làm việc với các đối tác để hỗ trợ một tính năng mới cho CarPlay nhằm cho phép người dùng trả tiền xăng trực tiếp bên trong nền tảng thông tin giải trí của công ty.