Công nghệ xanh

Phát triển bền vững: Khoảng cách giữa nhận thức và hành động

Phát triển bền vững: Khoảng cách giữa nhận thức và hành động

Thứ ba lúc 15:16

Mặc dù có đến 70% doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương được hỏi đánh giá cao tầm quan trọng của phát triển bền vững, nhưng chưa đến một nửa trong số đó cam kết giảm phát thải ròng bằng 0.