Big Data

Hợp tác CNTT Việt – Nhật giai đoạn tới sẽ tập trung vào Chuyển đổi số, Big Data và AR/VR

Hợp tác CNTT Việt – Nhật giai đoạn tới sẽ tập trung vào Chuyển đổi số, Big Data và AR/VR

10:16, 22/10/2019

Chuyển đổi số, Big Data và AR/VR là 3 mảng công việc tiềm năng nhất của hợp tác CNTT Việt – Nhật trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Thông tin được đưa ra tại Ngày CNTT Nhật Bản 2019 (Japan ICT Day 2019), diễn ra hôm nay (22/10/2019) tại Đà Nẵng.