Bảo mật

Các công nghệ mới mang đến những thách thức an ninh mạng mới

Các công nghệ mới mang đến những thách thức an ninh mạng mới

Thứ năm lúc 17:10

Đó là thông tin được ông Fang Yu - Phó Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam - chia sẻ tại Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 (Security Day 2022).