Bảo mật

Địa chỉ email người dùng OpenSea bị rò rỉ

Địa chỉ email người dùng OpenSea bị rò rỉ

Hôm qua, lúc 16:00

Sàn giao dịch NFT OpenSea tiếp tục trở thành nạn nhân của một vụ vi phạm dữ liệu, mặc dù mục tiêu lần này là một trong những nhà cung cấp dịch vụ của hãng.