• Ví điện tử MoMo nhận giải thưởng kép tại The Asian Banker 2019

    2019-01-11 18:33:07

    Ví điện tử MoMo nhận giải thưởng kép tại The Asian Banker 2019

    Kinh doanh | Ngày 11/01/2019, tại Chương trình Giải thưởng Quốc gia Việt Nam (The Asian Banker 2019), MoMo nhận giải thưởng kép dành cho cả doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm: “Ví điện tử của năm” (Digital Wallet of the Year) và “Thành tựu Lãnh đạo đổi mới” (The Financial Technology Innovation Leadership Achievement) do The Asian Banker, tạp chí đầu ngành trong lĩnh vực tài chính của Singapore vinh danh.