• Test365 tài trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong năm 2018

    2018-05-16 11:08:41

    Test365 tài trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong năm 2018

    Kinh doanh | Test365 là sản phẩm của công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông – NEO mới vừa được Vinasa trao danh hiệu Sao Khuê 2018. Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, là hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến có thể đáp ứng nhu cầu sát hạch tuyển dụng, đào tạo nội bộ của mọi đối tượng doanh nghiệp.