• DN Việt cần chủ động chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống lên môi trường trực tuyến

    2017-11-26 09:58:31

    DN Việt cần chủ động chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống lên môi trường trực tuyến

    Kinh doanh | Bài toán lớn với các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, nhất là ở các địa phương, là làm sao chuyển đổi từ môi trường kinh doanh truyền thống lên môi trường trực tuyến. Vấn đề trên một lần nữa được các chuyên gia đặt ra tại phiên hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Internet Day 2017 diễn ra vừa qua tại Hà Nội.
  • Internet – Nền tảng hội nhập kinh tế số cho Việt Nam

    2017-11-22 12:26:42

    Internet – Nền tảng hội nhập kinh tế số cho Việt Nam

    Sự kiện | 20 năm qua, Internet đã góp phần làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống, đóng góp không nhỏ vào những thành tích đạt được của nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục... Internet đã và đang như đóng vai trò không nhỏ cho tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam.