• Hóa đơn điện tử VNPT Invoice từng bước được

    2017-06-13 18:04:21

    Hóa đơn điện tử VNPT Invoice từng bước được "tích hợp" vào môi trường kinh doanh

    Kinh doanh | Việc sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp không chỉ giúp các nhà quản lý kiểm soát tốt hơn quá trình phát hành, lưu trữ và sử dụng hóa đơn, mà còn tránh được nhiều sai sót, rủi ro.... Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo “Hóa đơn điện tử VNPT và giải pháp tích hợp trên phần mềm FAST” diễn ra mới đây tại Hà Nội.