• Vì sao các công ty công nghệ nên hỗ trợ “nền văn hóa sáng tạo”?

  2018-10-10 14:45:16

  Vì sao các công ty công nghệ nên hỗ trợ “nền văn hóa sáng tạo”?

  Kinh doanh | Các đối tác công nghệ có hoạt động vận hành trọng yếu trong thị trường IoT sẽ ngày càng được hưởng lợi nhiều hơn từ một “nền văn hóa sáng tạo” phát triển. Đây là lý do khiến các công ty công nghệ nên hỗ trợ các nhà sáng tạo để họ có thể biến những ý tưởng tốt thành các sản phẩm được đón nhận trên thị trường…
 • Đổi mới công nghệ đóng góp 35% tăng trưởng ngành nông nghiệp

  2016-06-10 15:11:26

  Đổi mới công nghệ đóng góp 35% tăng trưởng ngành nông nghiệp

  Sự kiện | Đổi mới công nghệ trong ngành nông nghiệp đã đóng góp đến 35% tăng trưởng ngành trong thời gian qua khi các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng khác là lực lượng lao động và quỹ đất ngày một giảm đi, đặc biệt trong ngành sản xuất lúa gạo.