• Đô thị thông minh tại Việt Nam: Nhận diện những mô hình và công nghệ phù hợp

    2017-10-22 22:02:17

    Đô thị thông minh tại Việt Nam: Nhận diện những mô hình và công nghệ phù hợp

    Sự kiện | Hướng tới việc kiến tạo những đô thị thông minh (smart city), Việt Nam cần có những chiến lược, giải pháp quản lý mang tính tổng thể với tầm nhìn xa, kết hợp với lộ trình phát triển dựa trên nền tảng các công nghệ tiên tiến. Đây chính là những vấn đề sẽ được đặt ra tại Hội nghị Quốc tế về Thành phố Thông minh 2017 (Smart City 2017), diễn ra ngày 25/10 tại Tp. Hồ Chí Minh.