Năm 2018, chuyển hết sim 11 số sang 10 số

Theo VTV

21/12/2017 16:41:34

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ sẽ thực hiện chính sách chuyển các thuê bao (sim) đang sử dụng đầu 11 số sang đầu 10 số.

chuyển sim 11 số sang 10 số

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo Cục Viễn thông xem xét có thể chuyển đổi gọn trong năm 2018. 

Khi đổi sim, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng và cho phép gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày. Điều này sẽ giảm thiểu ảnh hưởng cho khách hàng trong quá trình diễn ra đổi số thuê bao.