Thử nghiệm thẻ vé xe buýt điện tử trên buýt nhanh BRT

PV

25/07/2017 14:47:28

Trong tháng 9/2017, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sẽ đẩy nhanh thử nghiệm thẻ vé xe buýt điện tử trên buýt nhanh BRT.

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, hiện các tuyến buýt mở mới trong năm 2016 đã hết thời gian thí điểm. Các tuyến mở mới trong năm 2017 đã đi vào hoạt động ổn định, an toàn, sản lượng hành khách tăng dần theo thời gian.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành xe buýt, cung cấp thêm nhiều tiện ích mới cho hành khách như triển khai nâng cấp xây dựng trung tâm điều hành xe buýt thông minh, nâng cấp hệ thống GPS theo quy chuẩn mới, nâng cấp phần mềm timbus.

Tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ wifi miễn phí, trang bị bảng LED trên xe, tiến hành thử nghiệm hệ thống máy tính nhúng OBU trên xe buýt, ra mắt số điện thoại hotline 19001269 thống nhất theo đầu số dịch vụ 1900 để tiếp nhận và giải đáp thông tin chăm sóc khách hàng, đặc biệt đẩy nhanh việc triển khai dự án thẻ vé xe buýt điện tử, phấn đấu triển khai thử nghiệm trên tuyến buýt nhanh BRT trong tháng 9/2017.