Từ ngày 17/6, Hà Nội chuyển mã vùng điện thoại cố định từ (04) sang (024)

PV

14/06/2017 10:46:54

Theo lộ trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định của Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ 00h00 phút, ngày 17/6, Hà Nội thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ (04) sang (024).

ha noi chuyen ma vung dien thoai tu ngay 17 thang 6 hinh 1

Các cuộc gọi có sử dụng mã vùng, bao gồm các cuộc gọi liên tỉnh, các cuộc gọi từ điện thoại di động và các cuộc gọi từ quốc tế vào số cố định tại thành phố Hà Nội sẽ chịu tác động của việc chuyển đổi mã vùng. Khi quay số phải thay mã vùng cũ (04) bằng mã vùng mới (024).

Cuộc gọi nội hạt từ số cố định đến số cố định trong thành phố Hà Nội sẽ không có sự thay đổi, không chịu tác động của việc chuyển đổi mã vùng.