“Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ diễn ra ngày 11/4

P.V

10/04/2017 11:14:34

“Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” là sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức, với kỳ vọng đưa ra góc nhìn toàn cảnh về xu thế và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Bộ Công thương, cách mạng công nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Cách mạng công nghiệp 4.0, cách mạng công nghiệp lần thứ 4,

Đại diện Bộ Công Thương cho biết: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang đến những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể không kịp thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, các chính phủ có thể sẽ thất bại trong việc đưa ra các chính sách nhằm nắm bắt lợi ích từ các xu hướng công nghệ mới và nhiều vấn đề an ninh mới sẽ xuất hiện.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương sẽ tổ chức “Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với sự tham gia của các Bộ, Ban, Ngành, các chuyên gia nước ngoài như UNDP Việt Nam, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; Tập đoàn UPS Hoa Kỳ; Hiệp hội Cloud Computing Châu Á; và một số tập đoàn trong nước và quốc tế.

Chương trình Diễn đàn với 2 bài tham luận chính,  Đối thoại bàn tròn với sự tham gia của các lãnh đạo thuộc Bộ, ngành và 05 tham luận theo chuyên đề với 2 chủ đề chính là Kinh tế số và Xã hội số. 

“Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ đưa ra góc nhìn toàn cảnh về xu thế và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với chiến lược phát triển của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, nông nghiệp và dịch vụ.