Xuất hiện đầu số + 992 từ Tajikistan lừa đảo người dùng

Theo XHTT

01/03/2017 15:39:45

Ngoài các đầu số nước ngoài +224, +231, +232, +252xxxx... hay gọi nhá máy, gian lận cước viễn thông thì mới đây lại có thêm một đầu số mới cũng có dấu hiệu lừa đảo theo kiểu này. Số này bắt đầu bằng 992, từ Tajikistan.

Xuất hiện thêm cuộc gọi mang dấu hiệu lừa đảo cước mới.

Thủ đoạn vẫn là nháy máy vào thuê bao để thuê bao gọi lại. Theo thói quen, nhiều khách hàng sẽ thử gọi lại cho những số điện thoại này. Khi cuộc gọi được kết nối thành công, người nghe chỉ nghe được những âm thanh được cài đặt sẵn và phát sinh cước gọi điện thoại quốc tế với giá cao.

Mặc dù các nhà mạng đã chặn bớt, nhưng vẫn có nhiều trường hợp khách hàng gọi lại, bị trừ cước khá nhiều. Vì vậy, một lần nữa khuyến cáo khách hàng khi nhận được các cuộc gọi với đầu số lạ (ví dụ như không bắt nguồn từ số 0, hoặc 2 số 0) không nên gọi lại. Nếu có người thân ở nước ngoài thì cần kiểm tra theo các nguồn khác nhau trước khi gọi lại.