RMIT tham gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP. HCM

P.V

23/07/2018 17:35:26

Thông tin từ ĐH RMIT Việt Nam cho biết, Trường và Saigon Innovation Hub (SIHUB) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh cũng như khu vực tại cơ sở Nam Sài Gòn của trường.

 hệ sinh thái khởi nghiệp, RMIT Việt Nam, Saigon Innovation Hub, SIHUB,

Đại học RMIT Việt Nam và Saigon Innovation Hub (SIHUB) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh và khu vực tại cơ sở Nam Sài Gòn của trường.

Theo Biên bản ghi nhớ, RMIT Việt Nam và SIHUB sẽ hợp tác đồng tổ chức các sự kiện và chương trình tập trung vào khởi nghiệp cũng như đổi mới sáng tạo trong nước và khu vực, đồng thời trao đổi các thông tin liên quan, chuyên môn và các nguồn lực sẵn có.

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc điều hành SIHUB, cho biết các trường đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở TP. Hồ Chí Minh, thông qua việc thiết kế một hệ thống chuẩn mực hoạt động gồm đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng không gian và khu vực để nghiên cứu và tôn tạo sự nghiệp, cũng như thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một câu chuyện mới với nhiều trường đại học trong nước và khó để các trường này có thể hoàn thiện trong thời gian ngắn.

"Từ mô hình mẫu của RMIT Việt Nam, chúng tôi có thể chia sẻ với các trường đại học khác về công tác tổ chức đào tạo khởi nghiệp trong trường đại học, cách hình thành các không gian, các hoạt động ươm tạo, … và đặc biệt là cách thương mại hóa các kết quả nghiên cứu”, ông Tước chia sẻ.

Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng RMIT Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tạo ra một không gian vật lý thật sự, nhờ đó sinh viên có thể tập hợp theo nhóm để bàn thảo ý tưởng hoặc tìm nguồn hỗ trợ cho những ý tưởng mà các em khởi tạo. Chúng tôi còn có Chứng chỉ sau đại học – Khởi nghiệp kinh doanh gồm bốn môn học. Với chương trình này, sinh viên có thể học tập trung hoặc học vào cuối tuần, theo nhóm hay từng cá thể. Đối với những bạn muốn học sâu hơn, từng môn này đều có thể chuyển qua các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (ấp quản lý) hay Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế hiện đang giảng dạy tại RMIT Việt Nam”.