EU sẵn sàng cho việc kiểm soát thị trường tiền số

Theo VTV

27/02/2018 14:57:28

Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho việc đưa ra các quy định quản lý thị trường tiền số là lời tuyên bố vừa được Cao ủy phụ trách ngành tài chính của khối này đưa ra.

Theo đó, EU sẽ sẵn sàng tự thiết lập các quy định riêng của mình nếu những rủi ro từ thị trường mới mẻ này vẫn không được khống chế.

Tiền số cũng được xem là một chủ đề quan trong sẽ được thảo luận bởi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 sắp tới ở Argentina.