ITC kết luận Hytera Communication vi phạm 4 sáng chế của Motorola Solutions

P.V

10/07/2018 17:46:58

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã ban hành Thông báo kết luận điều tra ban đầu có lợi cho Motorola Solutions, trong vụ doanh nghiệp này khiếu nại Hytera Communication Corporation Limited vi phạm bản quyền.

bản quyền, ITC, Motorola Solutions, Hytera Communication,

Trong đơn khiếu nại đệ trình ngày 29/3/2017, Motorola Solutions cáo buộc Hytera đang nhập và bán trái phép các thiết bị và hệ thống bộ đàm vô tuyến hai chiều cùng các phần mềm và các cấu phần liên quan vi phạm bốn bằng sáng chế của Motorola Solutions. Những bằng sáng chế này liên quan đến những công nghệ quan trọng trong vận hành các sản phẩm bộ đàm vô tuyến chuyên nghiệp và thương mại của Hytera hiện nay.

Thẩm phán Luật Hành chính Mary Joan McNamara thuộc ITC đã đưa ra phán quyết sau một cuộc điều tra kéo dài, với đỉnh điểm là một buổi điều trần kéo dài một tuần với lời khai của các nhân chứng từ Motorola Solutions và Hytera, hàng trăm trang tài liệu và hàng ngàn mẫu vật.

Trong thông báo kết luận ban đầu, Thẩm phán McNamara nhận thấy tất cả bốn bằng sáng chế của Motorola Solutions đều hợp lệ, Hytera đã vi phạm các bằng sáng chế này và Motorola Solutions đã đáp ứng được yêu cầu pháp lý trong việc chứng minh “ngành kỹ thuật nội địa” (chứng minh rằng có đã lĩnh vực/ngành ở Mỹ liên quan hoặc liên quan một phần đến các sản phẩm được đề cập) cho ba trong bốn bằng sáng chế.

Thẩm phán McNamara cũng đề xuất lệnh cấm nhập vào Hoa Kỳ các sản phẩm vi phạm đối với các Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 7,369,869, 7,729,701 và 8,279,991 của Motorola, cũng như lệnh cấm bán và tiếp thị các sản phẩm vi phạm bản quyền đã được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Phán quyết cuối cùng của ITC dự kiến sẽ được ban hành vào ngày 6/11/2018.

Mark Hacker, Cố vấn và Giám đốc Hành chính của Motorola Solutions, cho biết: “Motorola Solutions có truyền thống lâu đời và đáng tôn trọng về đổi mới sáng tạo với một danh mục lớn khoảng 5.000 bằng sáng chế. Chúng tôi cam kết kiên quyết bảo vệ sở hữu trí tuệ có giá trị của mình trong khi tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ cho khách hàng. Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của Thẩm phán McNamara và đội ngũ nhân viên ITC trong cuộc điều tra này, và chúng tôi tin tưởng rằng toàn thể ITC sẽ bảo vệ quyết định này và đưa ra Kết luận cuối cùng phù hợp với những kết luận ngày hôm nay”.