[Infographics] Cổng dịch vụ công quốc gia sắp được khai trương

Theo TTXVN

06/11/2019 11:08:15

2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng trong cải cách hành chính, làm nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử.

Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

[Infographics] Cuối tháng 11 khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia