Hệ thống CNTT không tuân thủ quy định, 1 công ty đa cấp bị phạt hơn nửa tỷ đồng

P.V

10/07/2019 17:01:07

Với hàng loạt vi phạm, trong đó có việc hệ thống CNTT không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; không cập nhật danh sách Đào tạo viên trên Trang thông tin điện tử chính thức, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam bị xử phạt 585.000.000 đồng

 đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, kinh doanh đa cấp, Thiên Sư Việt Nam,

Thông tin từ Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD - Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ chủ quản, vừa qua Cục CT&BVNTD đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam.

Qua thanh tra, kết quả cho thấy, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam có nhiều vi phạm như: Hệ thống công nghệ thông tin của Công ty không cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định; Trang thông tin điện tử của Công ty không cập nhật danh sách Đào tạo viên theo quy định; Không vận hành hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp; Công ty có người tham gia bán hàng đa cấp tại các tỉnh nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; Không thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng; Chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện của pháp luật để đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp...

Với các vi phạm này, Cục Cục CT&BVNTD đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam số tiền 585.000.000 đồng (năm trăm tám mươi năm triệu đồng) về 9 hành vi vi phạm đồng thời yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại, hạn chế này.

Cùng trong đợt thanh tra, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam bị phạt 250 triệu đồng về 4 hành vi vi phạm đồng thời được yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế này.