Quản trị dữ liệu - Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0

P.V

13/12/2018 11:15:32

Ngày 13/12, Orchestra Networks và Smart-up.org đã đồng tổ chức hội thảo “Quản lý dữ liệu - Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0”. Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện hơn các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản trị dữ liệu (Data Management), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ khối (Blockchain), iOT (Internet vạn vật) trong và ngoài nước.

Công nghệ làm thay đổi cách chúng ta sống, lao động và tương tác với nhau, cách chúng ta suy nghĩ. Nó thậm chí có thể làm thay đổi cả bản chất người. Big Data, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội với sự phát triển chưa từng thấy. Dữ liệu có nhiều tiềm năng tích cực đóng góp cho sự phát triển của nhân loại, tuy nhiên nó có mặt trái tương đối khó lường và mang đến nguy cơ khi ta quản trị không tốt.

Để khuyến khích phát triển bền vững, các nhà chính trị gia và quản lý cấp cao phải nhận thức hệ thống thông tin một cách chiến lược. Sự thịnh vượng của một doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng quản lý thông tin như một tài sản thực thụ.

Ông Pierre Bonnet, Giám đốc vận hành Orchestra Networks, Giám đốc điều hành Orchestra Networks Việt Nam cho biết: “Ranh giới giữa ứng dụng tích cực hoặc tiêu cực của Big Data và AI rất mong manh. Một mặt, xã hội tiếp tục tăng trưởng chóng mặt để đáp ứng nhu cầu của mình bằng cách loại bỏ các ảnh hưởng từ bên ngoài, và Big Data và AI được sử dụng để theo đuổi một sự phát triển không bền vững cho hành tinh này. Mặt khác, xã hội sử dụng Big Data và AI để thúc đẩy tăng trưởng tương thích với một hành tinh bền vững, phục vụ tất cả mọi người như nhau, và tận dụng lợi thế của việc quản lý kiến thức tốt hơn”.

Lựa chọn quản trị dữ liệu một cách thông minh phù hợp với định hướng doanh nghiệp sẽ đảm bảo cho sự ổn định và hữu ích của hệ thống, hay nói cách khác đảm bảo cho việc phát triển “lành mạnh”. Sự kiện sẽ cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp những kiến thức, thông tin thiết thực về quản trị dữ liệu cùng những áp dụng các công nghệ mới của AI, Blockchain, iOT trong quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Đồng thời đưa ra các trường hợp cụ thể về quản trị dữ liệu để người dùng nắm bắt được những mối nguy hại, hệ quả của dữ liệu kém chất lượng, từ đó đưa ra định hướng tốt hơn cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.