Google Wifi cho biết thiết bị nào kết nối kém

Theo Báo Đầu Tư

17/05/2018 10:41:38

Google vừa tuyên bố sẽ bổ sung tính năng mới Google Wifi để người sử dụng có thể đo lường khả năng kết nối của từng thiết bị trong hệ thống của mình.

Trong vài tuần tới, sẽ xuất hiện ứng dụng Google Wife để kiểm tra từng thiết bị kết nối vào mạng lưới của bạn, như smart TV, TV box, smartphone và những thiết bị Internet vạn vật khác.

Hệ thống wifi của Google đã cho phép bạn đo tốc độ và chất lượng kết nối Internet của mình. Tuy nhiên, tính năng mới này cho phép bạn chạy thử tốc độ của từng thiết bị thông minh riêng lẻ trong mạng lưới của mình.

Khi thiết bị nào đó kết nối kém, bạn có thể dịch chuyển vị trí để cải thiện chất lượng.