Trí tuệ nhân tạo mang lại thành công cho Marketing như thế nào?

PV

17/07/2017 11:10:45

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) sẽ thu thập và phân tích các dữ liệu của khách hàng để phục vụ cho mục đích doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả hoạt động marketing). Cách thức để công nghệ AI có thể "phục vụ" công ty của bạn là gì?

Theo Atemis, nếu được khai thác tốt, Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hoặc tổ chức, tạo ra sự khác biệt trong các chiến lược Marketing bằng cách đưa ra các giải pháp chính xác, được cá nhân hóa và tự động hoàn chỉnh để hiểu rõ hơn và theo dõi cẩn thận trong quá trình vận hành.

Dưới đây là 3 "tài sản" mà AI có thể mang lại cho doanh nghiệp

1. Xác định khách hàng tiềm năng

“Thu thập dữ liệu Marketing” là một quá trình tự động phân loại và phân tích dữ liệu khách hàng để có cái nhìn hoàn thiện vể hành vi và nhu cầu của khách hàng. Trí tuệ nhân tạo thu thập được những thông tin một cách chính xác bằng cách phân tích các hoạt động khác nhau của người tiêu dùng thông qua các trang mạng. Các thuật toán này đã được Netflix hoặc Amazon sử dụng để hiển thị các đề xuất về các chương trình hoặc là sản phẩm theo sở thích của người tiêu dùng.

2. Điều chỉnh mối quan hệ khách hàng

Việc tổng hợp các dữ liệu một cách triệt để sẽ giúp cho kế hoạch triển khai các hoạt động Marketing trở nên dễ dàng hơn.. Một cuộc đối thoại mang tính hài hòa và có hiệu quả nếu được thiết lập bởi những khách hàng tiềm năng và những người đưa ra các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của họ . Trí tuệ nhân tạo cho phép hỗ trợ thích hợp với mỗi khách hàng. Quảng cáo tuỳ chỉnh được hiển thị vào thời gian và địa điểm tốt nhất để có hiệu quả tuyệt đối.

3. Tăng nhanh số lượng khách hàng tiềm năng cho một công ty

Nghiên cứu thị trường truyền thống được thay thế bới các chương trình thông minh nhằm cải thiện tự động hóa việc phân tích các dữ liệu đã được thu thập. Giảm bớt thời gian lãng phí, sử dụng ít nhân viên nhưng tốc độ nhanh và chính xác hơn. Mô-đun này có thể hiệu chỉnh chính xác và tính toán lại các đề xuất theo cấu hình tương tự đã tìm được. Quá trình này cho phép tăng nhanh số lượng khách hàng tiềm năng cho một công ty.

Trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu khai thác tốt , tạo ra sự khác biệt trong các chiến lược Marketing của bạn bằng cách đưa ra các giải pháp chính xác, được cá nhân hóa và tự động hoàn chỉnh để hiểu rõ hơn và theo dõi cẩn thận trong quá trình vận hành.