[Infographic] Bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất thế giới 2017

NDH

25/05/2017 14:18:04

Tuy vô hình nhưng giá trị thương hiệu là loại tiền tệ mà các công ty luôn khao khát. Một thương hiệu có giá trị sẽ thúc đẩy nhu cầu và tạo ra sức mạnh định giá.