Lại lùi thời điểm chuyển mạng giữ số tới cuối năm 2017

Theo Vietnamnet

25/05/2016 17:38:09

Dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được triển khai theo lộ trình mới, với thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2017 và thời gian cung cấp dịch vụ chính thức trước ngày 31/12/2017.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định sửa đổi Quyết định số 1178 (ngày 23/9/2013) của Bộ trưởng TT&TT về việc phê duyệt Đề án chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao di động tại Việt Nam. Theo đó, dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được triển khai theo lộ trình mới, với thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2017 và thời gian cung cấp dịch vụ chính thức trước ngày 31/12/2017.

Như vậy là so với lộ trình cũ được đề ra trong Quyết định số 1178, thời điểm triển khai Đề án chuyển mạng giữ nguyên số đã được hoãn lại một năm cho phù hợp hơn với tình hình thực tế và mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp viễn thông. Trước đó, việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2016 và thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ sẽ bắt đầu từ 1/1/2017.

Cuối 2017 mới tiến hành chuyển mạng giữ số

Tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn với Cục Viễn thông hồi đầu tháng, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông nhấn mạnh, chính sách chuyển mạng giữ nguyên số là công cụ thúc đẩy thị trường cạnh tranh, song để thắt chặt quản lý, cơ quan này dự kiến xây dựng quy định về việc thuê bao nào không khai báo thông tin cá nhân chính xác sẽ không được chuyển mạng giữ nguyên số.

Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số là dịch vụ của nhà mạng cho phép thuê bao đang ở mạng này chuyển sang mạng khác mà vẫn giữ được nguyên số điện thoại đang dùng, nếu như thấy mạng khác có dịch vụ hấp dẫn hơn, chất lượng dịch vụ, vùng phủ sóng tốt hơn. Đây là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ nên đã được nhiều nước trên thế giới triển khai và cũng là một trong những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Hiệp định TPP, ông Trung nói thêm.

Cũng theo chia sẻ của Cục Viễn thông tại cuộc họp đó thì Cục đang tiến hành các thủ tục đầu tư hệ thống, xây dựng thông tư hướng dẫn triển khai dịch vụ và dự kiến sẽ triển khai từ năm 2017. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã chỉ đạo Cục Viễn thông tập trung triển khai Đề án này như là một trong những nhiệm vụ lớn của năm công tác 2016-2017.