WhatsApp thêm tính năng tạo nhắc việc

Theo Android Authority/PCW

09/12/2019 11:35:38

Ứng dụng nhắn tin WhatsApp của Facebook mới đây hợp tác với dịch vụ Any.do, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các nhắc nhở công việc cần thực hiện.

Theo Android Authority, tính năng mới đem đến sự tiện lợi và dễ dàng cho người dùng trong việc tạo ra các sự kiện, lời nhắc nhở và tác vụ cần thực hiện trực tiếp từ các cuộc trò chuyện đang diễn ra với đồng nghiệp, bạn bè hay gia đình.

Công ty tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng người dùng có thể tạo các tác vụ hoặc lời nhắc bằng cách gửi hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến Any.do. Người dùng sau đó sẽ được nhắc nhở về các tác vụ đã tạo trong WhatsApp khi đến hạn.

Để sử dụng tính năng mới này trong WhatsApp, bạn cần có một tài khoản Premium của dịch vụ Any.do với giá thuê bao hằng tháng khoảng 2,99 USD. Sau đó vào phần Settings > Integrations > WhatsApp, thêm số điện thoại đã đăng ký với dịch vụ nhắn tin WhatsApp và nhấn Send. Bạn sẽ nhận được một mã xác nhận gồm sáu con số, sau khi nhập xong nhấn Confirm để xác nhận và có thể bắt đầu sử dụng. Quá trình tích hợp và sử dụng tính năng trên ứng dụng cho máy tính hoặc thông qua trình duyệt web cũng thực hiện tương tự như với ứng dụng trên iOS và Android.

Trong các cuộc trò chuyện, bạn có thể tạo ra các tác vụ công việc và lời nhắc nhở thông qua WhatsApp. Vì Any.do hỗ trợ phân tích ngôn ngữ tự nhiên nên sẽ dễ dàng hiểu các câu trả lời như “today evening” hoặc “tomorrow at 10 AM”.