Bản cập nhật mới của Windows 10 lại gặp vấn đề

Theo TNO

19/08/2019 17:43:08

Bản cập nhật Patch Tuesday tháng 8 cho Windows 10 đang gặp vấn đề khiến một số người không thể cài đặt, trong khi một số người khác gặp sự cố sau khi cài đặt chúng.

Bản cập nhật mới của Windows 10 lại gặp vấn đề

Theo Neowin, người dùng Windows 10 được cho là sẽ nhận bản vá KB4512508 như là một phần của bản cập nhật Patch Tuesday trong tháng này. Tuy nhiên, một số đã thấy các lỗi ngăn họ cài đặt bản cập nhật, với nội dung lỗi 0x800f0982, 0xe0000100 và 0x80073701.

Những người khác cũng đang báo cáo vấn đề sau khi cài đặt các bản cập nhật. Một thành viên Reddit cho biết: “Ở phiên bản 1903, máy tính của tôi tiếp tục khởi động lại một cách ngẫu nhiên. Nó bị đóng băng ngắn trong vài giây, sau đó tự động khởi động lại”.

Báo cáo cho biết, một số lỗi này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng System File Checker để sửa chữa các tập tin hệ thống. Người dùng có thể làm điều này bằng cách chạy dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên và nhập “sfc /scannow” vào dòng lệnh. Họ có thể cần thực hiện nhiều lần để giải quyết lỗi 0xe0000100, mặc dù không có gì đảm bảo điều này sẽ hoạt động. Người dùng cũng có thể sửa chữa cài đặt Windows của mình bằng tập tin cài đặt ISO.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào từ Microsoft về những lỗi này.