[Thủ thuật] Cải thiện hiệu suất hoạt động trên Google Chrome

Theo TGTTO

01/07/2019 10:56:37

Dưới đây là một vài cách đơn giản, giúp bạn cải thiện hiệu suất hoạt động trên trình duyệt Google Chrome.

Cải thiện hiệu suất hoạt động trên Google Chrome

Điều kiện tiên quyết:

- Dùng phiên bản mới nhất.

- Có kết nối internet.

- Sử dụng trình duyệt trên thiết bị Mac hoặc Windows.

Các bước để làm theo:

- Mở Google Chrome và nhấp vào ba dấu chấm dọc nằm ở góc trên cùng bên phải.

- Đến mục Cài đặt trong Menu thả xuống, sau đó tìm chọn mục Nâng cao.

- Trong mục này, bạn sẽ tìm thấy mục Hệ thống.

- Tại mục này, bạn gạt dấu xanh sáng sang phải ở mục Sử dụng chế độ tăng tốc phần cứng khi khả dụng.

- Cuối cùng, bấm chọn mục Chạy lại bên dưới để chạy lại trình duyệt này, cũng như để áp dụng chế độ cải thiện hiệu suất mới vừa cài đặt.

Từ khóa : thủ thuật, Google Chrome,