IBM phát triển công nghệ đóng dấu bản quyền

Theo TNO

23/07/2018 13:13:06

Để tránh bị trộm cắp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), IBM đang phát triển một kỹ thuật cho phép các nhà nghiên cứu AI đóng dấu bản quyền cho những mô hình của mình.

IBM phát triển công nghệ đóng dấu bản quyền

Theo Neowin, AI là tài sản trí tuệ được các nhà nghiên cứu phát triển sau nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, vì vậy bảo vệ quyền sở hữu các mô hình AI bắt đầu được đưa ra. Công nghệ đóng dấu bản quyền của IBM hiện chờ cấp bằng sáng chế sẽ giúp các nhà nghiên cứu bảo vệ các tài sản giá trị của mình.

IBM đã giới thiệu nghiên cứu về mô hình đóng dấu bản quyền cho các mạng nơ-ron học sâu (DNNs) tại hội nghị AsiaCCS 18 và được chứng minh khá mạnh mẽ. Công nghệ nêu chi tiết cơ chế xác minh từ xa để xác định quyền sở hữu các mô hình DNN bằng cách sử dụng API đơn giản.

Công ty giải thích rằng hãng đã phát triển ba thuật toán tạo dấu bản quyền, bao gồm (1) nhúng nội dung có ý nghĩa cùng với dữ liệu đào tạo ban đầu dưới dạng hình mờ vào DNN được bảo vệ; (2) nhúng mẫu dữ liệu không liên quan dưới dạng hình mờ vào DNN được bảo vệ; và (3) làm nhiễu hình vào DNN được bảo vệ.

IBM nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng đóng dấu bản quyền mô hình AI được đưa ra, nhưng các phương pháp trước đây bị hạn chế về tiềm năng do nhu cầu truy cập các thông số của mô hình để xác định quyền sở hữu.

Mặt khác, công nghệ đang chờ cấp bằng sáng chế của IBM miễn nhiễm với các kỹ thuật loại bỏ dấu bản quyền như điều chỉnh tham số và cắt tỉa (pruning). Về cơ bản, phương pháp luận của công ty có một số hạn chế bao gồm cả việc không phát hiện quyền sở hữu nếu mô hình được triển khai nội bộ thay vì trực tuyến.