Google chỉ cho phép cài đặt phần mở rộng từ Chrome Web Store

Theo TNO

14/06/2018 11:24:49

Tiện ích mở rộng (extension) là một phần không thể thiếu trong trình duyệt web hiện đại và Google đang thực hiện một bước tiến lớn nhằm cải thiện tính minh bạch trong trải nghiệm cài đặt.

Chính sách mới của Google giúp người dùng giảm bớt bị lừa đảo

Theo Neowin, Google sẽ yêu cầu tất cả các tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome buộc phải được cài đặt thông qua cửa hàng Chrome trực tuyến (Chrome Web Store) thay vì người dùng có thể tự thực hiện cài đặt ngay trên trang web.

Theo đó, từ thời điểm 12.6.2018, quá trình cài đặt nội tuyến (cài đặt phần mở rộng ngay trên trình duyệt bất kỳ) sẽ không còn khả dụng cho toàn bộ tiện ích mở rộng mới được xuất bản. Các tiện ích mở rộng mới kể từ thời điểm này trở đi khi cố gắng gọi hàm chrome.webstore.install () để cài đặt sẽ tự động chuyển hướng người dùng đến Chrome Web Store trong thẻ mới.

Và sắp tới từ thời điểm 12.9.2018, khả năng cài đặt nội tuyến cũng sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, và người dùng sẽ tự động được chuyển hướng đến Chrome Web Store để hoàn tất quá trình cài đặt.

Một trong những lợi thế của việc này là loại bỏ được các phần mở rộng độc hại thường xuyên xuất hiện trên các trang web thư rác hoặc những phần mở rộng gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo lây lan.

Bằng cách buộc tất cả các tiện ích mở rộng phải định tuyến lại tới Chrome Web Store trực tuyến, Google có thể tiếp tục trải nghiệm Chrome cho tất cả người dùng.

Một trong những lợi thế của việc này là loại bỏ được các phần mở rộng độc hại thường xuyên xuất hiện trên các trang web thư rác hoặc những phần mở rộng gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo lây lan.

Bằng cách buộc tất cả các tiện ích mở rộng phải định tuyến lại tới Chrome Web Store trực tuyến, Google có thể tiếp tục trải nghiệm Chrome cho tất cả người dùng.