Người dùng Cortana đã có thể đồng bộ với tài khoản Gmail

Theo Neowin/PCW

12/12/2017 14:04:47

Microsoft vừa bổ sung một tính năng mới vào trợ lý ảo Cortana, để người dùng có thể liên kết và đồng bộ hóa thông qua tài khoản Google của mình.

Trợ lý ảo Cortana có thể liên kết với tài khoản Google

Theo Neowin, hiện tại tính năng nói trên chỉ mới tồn tại trên Windows 10 nhưng nó sẽ sớm xuất hiện trên iOS và Android. Với tính năng mới, bạn có thể liên kết tài khoản của mình bằng cách mở Cortana, chuyển đến tab Notebook và chọn thêm một dịch vụ trong Connected Services.

Nó sẽ được hiển thị dưới dạng Gmail, mặc dù bạn có thể sử dụng để quản lý các dịch vụ khác của Google, như Calendar. Tiếc là bạn chỉ có thể thêm một tài khoản Google vào thời điểm này, vì vậy bạn chỉ có thể lựa chọn giữa tài khoản công việc và cá nhân.

Một số lệnh có vẻ hoạt động, trong khi một số khác thì không. Bạn có thể hỏi Cortana những sự kiện nào tiếp theo trong Google Calendar của mình nhưng báo cáo từ Thurrott cho biết các lệnh dường như không khả dụng đối với Gmail.

Trên thực tế, Microsoft chưa chính thức công bố thông tin nói trên. Nhiều khả năng Microsoft sẽ bổ sung nhiều khả năng hơn cho tính năng mới.