Phê duyệt danh sách 17 Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Theo ICTnews

08/08/2016 14:41:28

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT vừa phê duyệt danh sách 17 Ủy viên Ủy ban này.

Quyết định 149 phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban ký ban hành ngày 4/8/2016.

ứng dụng CNTT, UBQG về ứng dụng CNTT, nước mạnh về CNTT, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, cơ chế chính sách,
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà làm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Theo Quyết định này, 17 Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT gồm có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, Tổng Thư ký Ủy ban; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng.

Trước đó, ngày 17/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1075 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bốn Bộ trưởng các Bộ TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT là các Ủy viên thường trực Ủy ban.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT được thành lập theo Quyết định 109 ngày 15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các  chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT còn có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng CNTT; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.