Nâng cấp miễn phí lên Windows 10 sẽ kết thúc vào ngày mai

PV

29/07/2016 11:17:26

Microsoft phát hành Windows 10 một năm trước đây vào ngày 29/7/2015. Nhà sản xuất phần mềm này đã đưa ra lời đề nghị với người dùng hệ điều hành Windows 7 và Windows 8.1 nâng cấp miễn phí Windows 10 trong một năm qua, nhưng lời đề nghị này vẫn bị nhiều người dùng bỏ ngoài tai.

Nâng cấp miễn phí lên Windows 10 sẽ kết thúc vào ngày mai

Và giờ đây, người dùng sẽ chỉ có một ngày nữa để nâng cấp lên Windows 10 miễn phí nếu họ đang chạy Windows 7 hoặc Windows 8.1.

Sau ngày 29/7, Microsoft sẽ bắt đầu tính phí 119 USD để nâng cấp lên Windows 10, và nếu người dùng nâng cấp trong thời gian miễn phí, họ cũng sẽ nhận được bản cập nhật Anniversary (ra mắt ngày 2/8) miễn phí.

Việc nâng cấp Windows 10 là một quá trình dễ dàng mà người dùng có thể khởi tạo từ thannh công cụ thông báo nâng cấp trên máy tính đủ điều kiện, hoặc có thể làm theo hướng dẫn của Microsoft.

Nếu người dùng đang lập kế hoạch để nâng cấp trong vòng 24 giờ tới, thì hãy đảm bảo chắc chắn đã sao lưu tất cả các tài liệu và dữ liệu quan trọng của mình.

Từ khóa : Microsoft, windows 10,