Thí điểm mô hình chuỗi liên kết các khu CNTT tập trung

Minh Định

10/03/2016 15:15:50

Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) sẽ được thí điểm trở thành chuỗi liên kết các khu CNTT tập trung để từ đó phát triển hơn nữa về mọi mặt, nhất là trong lĩnh vực CNTT. Đây là nội dung chính của đề án quy hoạch mới theo quyết định 333/QĐ-TTg, được Thủ tướng ký ngày 3/3/2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thí điểm thành lập chuỗi QTSC trên cơ sở đề xuất của UBND TP.HCM và Bộ Thông tin Truyền thông. Theo đó, chuỗi QTSC là tổ chức liên kết giữa QTSC với các khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.

Công viên phần mềm quang trung, QTSC, khu CNTT tập trung

Chuỗi QTSC được thành lập với 2 thành viên ban đầu gồm QTSC và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM liên kết với nhau nhằm kế thừa, phát huy thương hiệu QTSC, tạo hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT.

Trong quá trình hoạt động, Chuỗi QTSC được kết nạp thành viên là các khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT và các khu khác có hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung trên cơ sở tự nguyện tham gia. Đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử trong quá trình phát triển QTSC và tạo tiền đề vững chắc cho thương hiệu QTSC phát triển trong thời gian sắp tới.