43% ứng dụng Android chứa một số loại lỗ hổng bảo mật

Theo Phonearena/PCW

21/06/2019 15:51:52

Công ty Bảo mật Công nghệ Positive Technologies (Boston, Mỹ) vừa công bố một thống kê mới, liên quan tới tình trạng bảo mật ứng dụng trên kho Apple Store và Google Play Store.

Cụ thể, có 43% ứng dụng Android chứa một số loại lỗ hổng bảo mật, trong khi tỉ lệ này chỉ có ở mức 35% trên các ứng dụng iOS.

Tổng cộng có 76% lỗ hổng được phát hiện trên cả hai nền tảng đều liên quan đến rủi ro bảo mật các dữ liệu cá nhân, mật khẩu, thông tin tài chính trực tuyến...

Bên cạnh đó, ở các ứng dụng Android, có 74% lỗi bảo mật có liên quan đến việc thiếu bảo mật bên trong các ứng dụng, trong khi 42% lỗi là do máy chủ.

Trong thực tế, các lỗ hổng được tạo ra bởi một số nhà phát triển ứng dụng bất hợp pháp, sau đó họ cho tràn lan trên các kho ứng dụng thuộc các nền tảng khác nhau, mà người dùng rất khó kiểm soát.